Bör man uppmärksamma dieten i samband med tuberkulosvården

Ja, det bör man. Kaloririk, mångsidig kost är en viktig del av behandlingen. Om ditt näringstillstånd har blivit dåligt, och du har magrat många kilo, kan du få en individuell måltidsplan av sjukhusets dietist.

Vård