Får jag bli gravid under behandlingstiden?

Det vore bäst, att graviditeten inte fick sin början under tuberkulosbehandlingen. Tuberkulosmedicinerna påverkar också fostret, och alla läkemedel är inte riskfria under graviditeten. Kvinnor i fertil ålder, som insjuknat i tuberkulos, gör klokt i att diskutera preventivmetoder, som är lämpliga under tuberkulosbehandlingen. P-pillrens effekt försvagas av tuberkulosläkemedlen. De är inte tillförlitliga i samband med tuberkulosmedicineringen.

Om tuberkulos konstateras under graviditeten, uppföljs moderns och fostrets välbefinnande särskilt noga.

Vård