Finns det möjligen asymtomatisk tuberkulos kvar i mitt system, eftersom den gamla sjuka och behandlade tuberkulosen vid ledkirurgi var ett hinder för att lämna mina vävnader i vävnadsbanken?

Att donera vävnader är strikt reglerat, det är därför kunskapen om din tuberkulos har påverkat beslutet om avslag. Bakgrunden är just tanken på den teoretiska möjligheten att tuberkulosbakterien eventuellt vilande i din vävnad skulle kunna aktiveras till symptomatisk tuberkulos hos den vävnadstransplanterade mottagaren. Så detta är att maximera säkerheten.

Jag har haft tuberkulos tidigare