För det första, hur skiljer sig termerna åt; tuberkulosinfektion och att ha tuberkulos från varandra? Är någon av dem ett hinder för att arbeta som sjuksköterska eller läkare i till exempel omvårdnadsarbete? Tydligen är smittorisken även inom dessa yrken högre än i befolkningen i övrigt. Vad händer om du blir smittad/sjuk under din arbetskarriär?

Tuberkulos är en infektionssjukdom som sprider sig genom luften från en person till en annan. Tuberkulosbakterier släpps ut i luften när en person med lung- eller huvudtuberkulos hostar eller pratar. Bakterier kan hänga i luften i flera timmar, beroende på förhållandena. I det här fallet kan en person som vistas i samma utrymme (rum, lägenhet) få bakterier i sina egna lungor med luften de andas. Ju längre tid man exponeras för bakterier och ju starkare symtom och sjukdom hos infektionskällan, desto större chans har en person att bli smittad.

Tuberkulosinfektion avser en situation där Mycobacterium tuberculosis-bakterien har kommit in i en persons lungor genom luften de andas och därigenom hamnat i kroppen och orsakat en inflammatorisk reaktion. Endast cirka 30 % av de som utsätts för tuberkulos blir smittade.

Majoriteten av de smittade utvecklar inte aktiv tuberkulossjukdom. Bakterierna förblir vilande i sin kropp (latent tuberkulosinfektion). Vilande bakterier orsakar ingen skada. Därför är dessa människor inte sjuka, de har inga symtom och de sprider inte sjukdomen till andra. En person som är smittad med tuberkulos kan arbeta normalt.

Tuberkulosinfektion kan upptäckas med ett blodprov (IGRA). Testet görs tills vidare i Finland i samband med smittspårning för de under 16 år som tillhör den drabbades nära krets och för de vuxna som har en grundläggande sjukdom eller medicin som ökar risken av att bli sjuk. Om en tuberkulosinfektion upptäcks kan utvecklingen av tuberkulossjukdomen förhindras med medicinering.

Om bakterierna blir aktiva och börjar föröka sig övergår den latenta tuberkulosinfektionen till tuberkulos. I det här fallet är personen sjuk och har vanligtvis symtom på tuberkulos. Sjukdomen kan då även smitta andra.

Tuberkulos är en allvarlig sjukdom. Om en person insjuknar i tuberkulos får han medicinsk behandling för sin sjukdom. Medicinsk behandling påbörjas alltid på sjukhus. Längden på sjukhusvistelsen varierar. Personen är sjukskriven så länge läkaren anser det nödvändigt och är inte på jobbet under denna tid. Varaktigheten av tuberkulosmedicinering är minst 6 månader, så medicineringen håller vanligtvis längre än vad som är nödvändigt för att vara sjukskriven.

Sammanfattningsvis: tuberkulosinfektion hindrar inte en sjuksköterska/läkare från att arbeta, tuberkulos leder alltid till avstängning från arbetet och sjukskrivning beroende på fall i veckor/månader.

Inom sjukvården är risken för tuberkulosinfektion större än inom andra yrken. Om exponering för tuberkulos i arbetet inom hälso- och sjukvården har upptäckts inbjuds de utsatta till undersökningar som anordnas av företagshälsovården eller vårdcentralen i hemkommunen. Företagshälsovården för en lista med namn på utsatta personer i 40 år. Om en vårdpersonal insjuknar i tuberkulos bedöms alltid möjligheten för en arbetssjukdom.

Mer information i texten på tuberkuloosi.fi-webbplatsen i avsnittet Är jag i fara:
tuberkuloosi.fi/se/ar-jag-i-fara/tuberkulos-vid-en-halsovardsenhet/

 

Är jag smittad av tuberkulos?