Hallå! I korridoren på sjukhuset mötte jag en person som höll en skål i höjd med ansiktet och som samtidigt hostade och nysade i en vävnad. Jag kan inte säga om papperet låg tätt mot munnen eller om det mest bara låg i handen. Han gjorde detta mot oss också och vi fortsatte vår resa dit han kom ifrån och där han hade hostat. Efter det fortsatte vi vår resa med hiss och jag vet inte om personen i fråga möjligen hade använt samma hiss. Finns det i en sådan situation risk för infektion om personen i fråga hade aktiv lungtuberkulos? Situationen är särskilt oroande då vi har ett en månad gammalt för tidigt fött barn på neonatalavdelningen. Det är läskigt att han ska få någon allvarlig sjukdom utöver det. Och är det så att eventuell tuberkulos bara smittar i symtomatisk fas? Tack för ert svar.

Ni behöver inte oroa er, eftersom tuberkulos inte smittas på detta sätt från förbipasserande. Det finns många andra orsaker till hosta, den vanligaste är luftvägsinfektioner orsakade av virus. Tuberkulos smittas inte lätt, störst smittorisk löper de personer som lever med personen som lider av luftvägstuberkulos (oftast lungtuberkulos) och den nära kretsen. Infektionsrisken är vanligtvis förknippad med luftvägstuberkulos, och vanligtvis har en person som lider av detta en långvarig hosta och sputum som ett symtom på sjukdomen.

Kan tuberkulos smittas på detta sätt?