Hämmar rökning tillfrisknandet?

Ja. Rökning försvagar lungfunktionen och försämrar motståndskraften.

Tuberkulos hos ungdomar