Hur beaktas möjligheten, att patienten har en hivinfektion?

Från varje tuberkulospatient tas med samtycke av patienten blodprov för utredning av hivinfektionsmöjligheten.

Är jag i fara, Tuberkulos och hiv