Hur behandlas läkemedelsresistent tuberkulos?

Vården vid MDR- och XDR-tuberkulos tar vanligen två år. Vid behandlingen använder man till en början en kombination av minst fem eller sex läkemedel.

Vård