Hur får man tiden att gå under vården i sjukhusets isoleringsrum?

I isoleringsrummet är man tvungen att stanna några veckor, ibland månader. Detta är nödvändigt för att inte sprida smittan. Det är skäl att tänka över situationen och göra planer för hur man bäst klarar av tiden.

Ta med några för dig viktiga föremål till isoleringsrummet. Bibehåll din dygnsrytm. Var aktiv dagstid: läs böcker och tidningar, titta på video och filmer, följ med händelser på nätet, meditera.

När din kondition förbättras, kan du börja motionera. Fråga sjukskötarna eller fysioterapeuten angående hjälpmedel. Rör dig ute om möjligt. Fråga efter och ät dina älsklingsrätter och -drycker.

Uppehåll kontakt med familjemedlemmar och vänner med hjälp av telefon och dator. Med dem kan du även följa vad din klass studerar. Gör dina läxor. På grundskolestadiet ordnar kommunen med undervisning även på sjukhuset. Gäster får komma på besök, men de måste använda skyddsutrustning. Stora gruppbesök rekommenderas inte. Små barn får i allmänhet inte komma på besök.

Barn i grundskoleåldern får stöd av sjukhusskolans lärare under sjukhusvården.

Tuberkulos hos ungdomar