Hur ger sig tuberkulosen till känna?

Tuberkulosen kan orsaka en inflammation i vilket som helst organ, oftast dock i lungorna. Två tredjedelar av tuberkulosfallen är lungtuberkulos.

Lymfkörteltuberkulos och tuberkulos i lungsäcken är den vanligaste formen av tuberkulos näst efter lungtuberkulosen.

En person med tuberkulos kan samtidigt ha både lungtuberkulos och tuberkulos i andra organ.

Symtom