Hur kan man själv bidra till tillfrisknandet medan tuberkulosemedicinering är på gång?

Tuberkulosen och dess behandling kan vara förknippade med trötthet, en rad olika känslor och nedstämdhet. Öppen diskussion och information om tuberkulosen gör det möjligt för närstående och vänner att stöda dig under vården. Små aktiviteter och göranden, som förbättrar humöret, främjar återhämtningen. Alla har sina egna sätt och medel att främja  välbefinnandet. Tänk över och kartlägg saker och personer, som ger dig tröst och krafter. Kom ihåg, att vården bara pågår en begränsad tid.

Ta alla mediciner regelbundet. Hoppa inte över någon dos, även om din hälsa verkar bra, och du inte längre känner av någon sjukdom. Om du misstänker eller upptäcker några som helst biverkningar, berätta alltid om dem för din sjukskötare och läkare.

Vanlig, mångsidig diet hjälper dig bli frisk. Det är viktigt, att du dagligen får eller tar D-vitamin. Det är inte bra att fasta, när man är sjuk. Motion och utomhusaktiviteter främjar tillfrisknande och välbefinnande.

Tuberkulos hos ungdomar