Hur länge fortgår isoleringen?

Isoleringen fortgår vanligen åtminstone ett par veckor efter påbörjad behandling. I en del fall kan längre isolering behövas.

Isolering