Hur och var behandlas barnets tuberkulos?

Tuberkulos behandlas med mediciner. (Läs mer om medicineringen). Behandlingen inleds på barnavdelningen vid ett sjukhus. Om sjukdomen är smittsam, vårdas barnet till en början i isoleringsrum. När sjukdomen inte längre smittar, och barnets kondition är bra, fortsätts medicineringen hemma.

Vårdens fortskridande och effekt kontrolleras med regelbundna mellanrum på sjukhus. Blodprov tas med 1-2 månaders intervaller. Röntgenbilder tas några gånger under behandlingen och då behandlingen avslutas. Barnet besöker även läkarmottagning. Sputumprov tas från större barn och ungdomar och undersöks.

Att ta mediciner kan kännas svårt eller bli bortglömt, eller så kan medicinerna ha biverkningar. Därför följer en skötare barnets befinnande och är närvarande när medicinen tas både på sjukhus och efter sjukhusvistelsen.

Man kommer överens med skötaren om hur man tar medicinen hemma. Vanligen träffar man skötaren 5-7 gånger per vecka. Allt efter behov och situation kan man ta medicin även vid hälsocentralen eller till exempel vid besök till skolhälsovården. I en del fall kan hemsjukskötaren också ge dem hemma. På så sätt säkras tillfrisknandet. Man förhindrar även att bakterierna blir resistenta mot mediciner.

Tuberkulos hos barn