Hur snabbt kan man återvända till skolan/studier efter det att medicineringen börjat?

Din läkare besluter när du kan återvända hem från sjukhuset. Medicineringen fortsätter hemma. Innan du återvänder hem, kommer man överens med dig om var du dagligen tar din medicin. Dessutom besöker du regelbundet sjukhupolikliniken, där vårdens fortskridande och effekt uppföljs. Allt detta förändrar din normala dagsrytm och kräver anpassning och kan vara tröttsamt.

Det är bra att vila i början av behandlingen. Tröttheten viker gradvis när hälsan återställs. Du kan återgå till din skola och dina studier så fort du orkar äta och vara i rörelse. Detta förbättrar vanligen också humöret och främjar återhämtningen. När du väl har kommit hem från sjukhuset, smittar din sjukdom inte längre, och dina vänner löper ingen risk.

Tuberkulos hos ungdomar