Hur snabbt kommer tuberkulossymtomen om man blivit smittad?

Insjuknandet efter smittan är beroende av ålder, motståndskraft och hos småbarn av eventuellt vaccinationsskydd. Barn under fem år, som inte fått BCG-vaccination, kan insjukna snabbt, dvs. inom några veckor eller månader efter smittan.

Vuxna med sedvanlig motståndskraft kan få tuberkulossymtom efter 6-12 månader, men det kan även dröja årtioden. Tuberkulosen kan efter smittan förbli dold i kroppen (latent tuberkulosinfektion) och bryta ut i form av sjukdom senare på grund av försämrad motståndskraft (åldrande, sjukdom, medicinering).

Symtom