Hur vårdas tuberkulospatienter?

Till en början behandlas tuberkulospatienten med en kombination av åtminstone fyra läkemedel. De primära tuberkulosmedicinerna är rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, etambutol och streptomycin. Den sistnämnda är ett antibiotikum, som injiceras intramuskulärt.

Läkemedelsdoseringen anpassas efter patientens vikt. Tuberkulosmediciner måste tas regelbundet varje dag på fastande mage. Detta är inte alltid lätt. Därför får patienter i Finland stöd av en yrkeskunnig person vid genomförandet av medicineringen. Samtidigt ser han eller hon till att patienten sväljer varje medicindos och ger akt på eventuella biverkningar. Alla tuberkulossjuka har rätt till denna övervakade vård. Avbrytande av medicineringen på egen hand eller utelämnande av något läkemedel nu och då kan leda till utveckling av en läkemedelsresistent tuberkulosstamm.

Vården av vanlig, läkemedelskänslig tuberkulos tar minst ett halvår.

Behandlingen kan ta längre tid, om tuberkulosen är av allvarlig art. I vanliga fall används under de första två månaderna fyra läkemedel, sedan två läkemedel.

Vård