Hurudana kan symtomen på tuberkulos vara hos barn i skolåldern och hos ungdomar?

Typiska tuberkulossymtom hos äldre barn och ungdomar är

  • hosta i mer än tre veckor utan tecken på förbättring (lungtuberkulos)
  • pyrexi (febrighet) i mer än två veckors tid
  • förstorade lymfkörtlar
  • mag- och ryggsmärtor
  • viktminskning och aptitlöshet
  • nattliga svettningar
  • trötthet

Till en början kan tuberkulosen även vara symtomfri.

Tuberkulos hos ungdomar