Hurudana kan symtomen på tuberkulos vara hos små barn?

Hos barn kan tuberkulosbakterien förorsaka sjukdom i lungorna eller på annat håll i kroppen, såsom i lymfkörtlar, i bukområden eller i skelettet. Sjukdomen kan även sprida sig till hela kroppen och hjärnan. Sjukdomens symtom beror på vilken del av kroppen som angripits, och på barnets ålder.

Hos spädbarn och barn under 5 år kan tuberkulossymtomen vara lindriga. Barnet kan ha hosta, förefalla sjukt, ha feber och tillväxten kan falla av. Barnets vikt kan gå ner eller utvecklas onormalt. Barnet kan känna sig trött och ur stånd att leka och vara aktiv som vanligt. Hos ett litet barn kan tuberkulosen utvecklas mycket snabbare än hos ett större barn eller en vuxen. Ett barns kondition kan försämras starkt på några veckor, och sjukdomen kan vara livshotande.

Tuberkulos hos barn