I väntrummet på sjukhusets lungpoliklinik satt på några meters avstånd från mig en person med andningsskydd. Han hostade mycket och lättade ibland på andningsskyddet. Vi satt i samma utrymme ungefär en halvtimme. Om personen i fråga led av tuberkulos, kunde den ha smittat?

Risk för smitta fanns inte i den beskrivna situationen. Andningsskyddet (ett vanligt mun-nässkydd) förhindrar att små partiklar, som innehåller tuberkulosbakterier, kommer ut i rummet. Att lätta på skyddet för en kort stund innebär inte en nämnvärd risk. Dessutom var ni i samma rum endast en kort tid.

Har jag varit utsatt för tuberkulos?