Jag är en 71-årig i grunden frisk kvinna. Jag fick en sådan diagnos från en lungröntgen: det apikala området i höger lunga har mindre, subtila förändringar som förmodligen beror på tuberkulos. Jag har aldrig i mitt liv vetat att jag hade tuberkulos och så vitt jag vet har ingen i min nära krets varit sjuk. Som barn fick jag calmette-vaccinationen. Hur ska sådan information behandlas när det gäller nära och kära och den egna framtiden?

Tuberkulos var en vanlig folksjukdom när ni var barn och tonåring. Då var infektionsmöjligheten betydligt högre än idag, även om det redan då var infektion från närstående personer. Röntgen av thorax är lämplig för de ärr som tuberkulos lämnar, och på grund av er ålder har det framför allt kommit till radiologens tankar. Det är möjligt att ni har haft lungtuberkulos som en infektion med mycket få symtom och er kropp har kunnat bekämpa sjukdomen på egen hand. Utvecklingen av sjukdomsbilden påverkas av många faktorer, såsom ärftliga faktorer, försvarssystemets styrka och näringsstatus vid sjukdomstidpunkten. Det är också möjligt att någon annan faktor har lämnat dessa förändringar i era lungor.

BCG-vaccination förhindrar inte lungtuberkulos, den skyddar små barn från allvarliga former av tuberkulos.

Ni frågar hur informationen ska behandlas. Ni är tydligen helt frisk för tillfället. Om det till och med blir lite slem och hosta på morgonen kan man be vårdcentralen om remiss för tuberkulossputumprover. De tas tre på varandra följande morgnar. Om det är omöjligt att få sputumprover (saliv ska inte undersökas), övervaka din egen hälsa och sök undersökningar utan dröjsmål om du upplever en långvarig hosta, sputum, kraftig trötthet, kraftiga nattliga svettningar, aptitlöshet och oavsiktlig viktminskning eller oklart temperatur. Därefter tas en ny lungröntgen, sputumprover tas och vid behov görs andra nödvändiga tester.

Ni är inte en infektionsrisk för någon och ni kan fortsätta ditt vanliga liv. Att vara medveten om problemet, ta hand om sin egen hälsa (bra kost, tillräckligt med sömn och motion, vitamin D-tillskott) och söka behandling, om symtom skulle uppstå, är det viktigaste.

Jag har haft tuberkulos tidigare