Jag är en frisk, ung kvinna, som kommer från Estland. Min vän har under en längre tid lidit av lupus (en bindvävssjukdom), och för den har han fått rituximab. Lunglesioner upptäcktes hos honom och en lungbiopsi togs. Resultatet överensstämde med tuberkulos, men han hade inte smittsam tuberkulos. Familjemedlemmarna har undersökts och de hade inte tuberkulossmitta. Jag har varit i samma utrymme, och vi har en natt sovit bredvid varandra. Har jag anledning att vara rädd för smitta? Bör jag låta undersöka mig? Jag har inte några symtom.

Din vän har inte haft smittsam lungtuberkulos. Därför har situationen inte inneburit någon smittrisk för dig, och det finns inget behov för undersökningar.

Har jag varit utsatt för tuberkulos?