Jag är en medelålders diabetiker. Jag har också levercirros och astma. Jag led av lungtuberkulos för 20 år sedan. Sjukdomen var svårartad. Kan tuberkulosen eller tuberkulosmedicineringen ha samband med levercirrosen eller astman? Jag är påväg på spirometriundersökning. Jag har aldrig rökt.

Lungtuberkulos eller tuberkulosmedicinering orsakar inte astma eller levercirros. Lungtuberkulos, som varit utspridd eller orsakat stora håligheter i lungorna, kan efterlämna ärr. I en sådan situation fungerar delar av lungorna sämre än normalt, och detta kan synas i lungspirometriresultaten. Lungtuberkulos kan öka risken att insjukna i kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Jag har haft tuberkulos tidigare