Jag arbetar i utvecklingsländer. Jag har i många år regelbundet rest till den angolanska landsbygden. Följande händelse oroar mig: För ungefär två år sedan satt bredvid mig på ett angolanskt inrikesflyg en mycket sjuk ung lokal kvinna. Runt halsen hade hon en bomullstrasa fläckad av blodiga upphostningar. Jag antar att hon hade tuberkulos, eftersom det är en mycket vanlig sjukdom i Angola. Flygningen varade i cirka tre timmar inklusive mellanlandningar, kanske till och med lite längre. Jag var tvungen att hjälpa kvinnan och hennes mor bland annat med säkerhetsbältena, eftersom de inte visste hur man använder dem.

I några månaders tid har jag tidvis särskilt nattetid haft hosta och samtidigt under dagen en känsla av att jag håller på att få flunsa. Känningarna går över på en vecka, och ingen influessa utvecklar sig. Jag har inte haft feber. Dessutom har jag nästan varje dag slem i svalget och även små, illasmakande, gulbruna, stenartade sekretbollar, som jag hostar ut. Jag blir verkligt lätt trött. Nu skulle jag vilja veta, om jag borde låta undersöka mig för tuberkulos? Om det behövs, vart skall jag vända mig? På grund av tröttheten, undersökte arbetshälsovården nyligen min blodbild, och den var helt normal. Avföringsprov togs även för säkerhets skull, och de var negativa.

Tack förfrågan. Det anses i allmänhet att människor som har varit på samma flyg med en person med smittsam tuberkulos, och resan har varat 8 timmar eller mer, löper större risk att få tuberkulossmitta än på kortare resor. Risken är störst för dem som sitter nära den sjuka (samma rad eller på de två raderna framför eller bakom). Tuberkulos smittar inte lätt. Det är dock omöjligt att fastställa bestämda riskgränser, eftersom risken beror på så många faktorer.

Du har flera symtom (långvarig hosta, trötthet, slemutsöndring , frossa), som kan tyda på tuberkulos, men som också kan bero på andra orsaker. Dina arbetsuppgifter framgår inte, men du har upprepade gånger arbetat i ett land där tuberkulosen är mycket vanlig. Dessutom oroar situationen dig. Det är tillräckliga skäl för att uppsöka vård.

En tuberkulosdiagnos kan inte göras eller uteslutas med hjälp av grundläggande blodprover. Det framgår inte ur ditt brev vad man sökte i avföringen. Slutsatser om eventuell lungtuberkulos kan man inte dra på basen av avföringsprovet.

För att utesluta lungtuberkulos skulle det vara viktigt att ta lungröntgen och göra bakteriefärgning och -odling på sputum. Kontakta läkare antingen vid arbetshälsovården eller vid din kommuns hälsocentral.

Jag har symtom, kan det vara tuberkulos?