Jag hade lungtuberkulos isolerad hemma i ca 3 månader och gick till vårdcentralen varje dag för att få en streptomycininjektion. Jag fick också vitaminpiller. Var medicinen jag fick sådan att jag skulle ha fått immunitet mot sjukdomen eller kan den förnyas nu när jag redan är 67 år? Och skyddar sjukdomen mot corona som tuberkulosvaccination?

Frågan anger inte när du hade lungtuberkulos och vilka alla tuberkulosläkemedel du kan ha fått för behandling. Idag behandlas tuberkulos initialt med fyra läkemedel och vanligtvis kan man efter två månaders behandling byta till en kombination av två läkemedel. Den totala behandlingstiden är vanligtvis 6 månader.

Att drabbas av tuberkulos ger inte fullständig immunitet, men man kan få tuberkulos igen om man får en annan infektion. Om den ursprungliga behandlingen var mindre effektiv än idag (gäller behandlingar som gavs före 1970-talet) och tuberkulosbakterier har stannat kvar i kroppen, finns det en liten chans att lungtuberkulos ska återkomma. Att ha tuberkulos skyddar inte mot coronavirusinfektion. Tuberkulosvaccination (BCG-vaccination) skyddar spädbarn och småbarn från allvarliga former av tuberkulos. BCG-vaccinationen som man fick som barn gör inte mycket för att skydda den vuxna befolkningen.

Tuberkulos och coronavirus