Jag har arbetat som volontär i Sydafrika på ett barnsjukhus i en månad nu och jag har en månad till. Min arbetsplats har varit en dagis med 13 barn. Jag hörde att två av bebisarna har tuberkulos. Jag har tagit hand om dem i 4 veckor nu på nära håll, så som bebisar tas om hand. 4,5 vecka är fortfarande kvar. Efter det hörde jag att en anställd också har tbc. Jag var i samma rum med honom i tre dagar i 2-3 timmar åt gången. Han hostade hårt och spottade i sin näsduk. Jag vet inte om andra kan ha tbc. Här finns inte mycket oro för eventuella exponeringar. Frågan är: Hur ska jag agera? Jag planerar i alla fall att kontakta min vårdcentral så fort jag kommer tillbaka till Finland. Men kan jag stanna här för att jobba till slutet? Jag har astma, är det en riskfaktor?

Sydafrika har en mycket hög incidens av tuberkulos, det finns mer än 150 fall per 100 000 invånare per år (i Finland är förekomsten mindre än 5 per 100 000 invånare per år). Sydafrika har också mycket läkemedelsresistent tuberkulos. Primär tuberkulos hos spädbarn skiljer sig från lungtuberkulos hos vuxna, i det här fallet finns det få tuberkulosbakterier och spädbarn kan inte hosta. Därför är din infektionsrisk inte hög i samband med den vanliga närvården av barnet. Men du måste också ha att göra med vuxna, eventuellt de som lider av smittsam tuberkulos, både på jobbet och på fritiden. Enligt vad du sa har du redan varit utsatt för en sådan situation.

Det är väldigt olyckligt att du tydligen inte fick information om tuberkulos innan du åkte. Jag hoppas att du kommer att ge feedback till organisationen som organiserade volontärarbetet. Arbetshälsoinstitutet har tagit fram instruktioner som de också bör känna till. Du kan läsa skyddsinstruktioner och råd för returbesiktningen i dessa länkar:

Ulkomaan komennukselle lähtevän tuberkuloosin terveystarkastusohje

Ohjeita suuren tuberkuloosiriskin maihin muuhun työhön menevälle

Astma kan vara en predisponerande faktor för att utveckla tuberkulos om du måste använda högdos kortisonmedicin som ges oralt upprepade gånger eller i mer än en månad.

Det är svårt att ta ställning till fortsatt eller avslutande av arbetet. Det beslutet är ditt att ta. Returbesiktningen ska i alla fall organiseras i enlighet med ovan nämnda instruktioner.

Är jag smittad av tuberkulos?