Jag har haft lungtuberkulos för mer än 40 år sedan. Jag sitter kvar med mild bronkiektasi. Hur stor är risken för återfall jämfört med en person utan sjukdomen?

Det är omöjligt att ge ett exakt eller fullständigt svar på frågan. Ni behandlades för tuberkulos på 1970-talet, så det är stor sannolikhet att ni fått en läkemedelskombination innehållande rifampicin och isoniazid. Än idag är dessa de viktigaste basläkemedlen för konventionell, läkemedelskänslig tuberkulosbehandling. Efter modern tuberkulosbehandling är risken för återfall låg. Återfall är vanligast inom ett år efter avslutad behandling. Mild bronkiektasi påverkar inte risken för återfall.

Jag har haft tuberkulos tidigare