Jag har haft svår hosta i minst två veckor, och den vill inte gå om. Är det möjligt, att jag har tuberkulos?

Din hosta har varat i minst två veckor. Det framgår inte av din fråga huruvida någon dig närstående person någon gång haft smittsam tuberkulos, eller om du har bott i ett land där tuberkulosen är vanlig. Vad har väckt dina misstankar? Om du inte har varit i ovan nämnda situationer, är det troligare, att du fått en vanlig luftvägsinflammation. Många virussjukdomar är nu i omlopp, också influensa. Ibland kan dessa leda till en lunginflammation, som kräver antibiotikabehandling. Vanliga orsaker till hosta är dessutom bl.a. astma och uppstigande av surt maginnehåll i matstrupen (reflux).

Symtom på lungtuberkulos är kontinuerligt förvärrad hosta i mer än 3 veckor, ofta också upphostat slem. Upphostningar (sputum) kan uppenbara sig och de kan vara blodiga. Lungtuberkulos kan också åtföljas av allmänna symtom såsom ofrivillig viktnedgång, aptitlöshet, trötthet, ovanliga nattsvettningar eller låggradig feber.

Orsaken till den långvariga hostan bör i varje fall klarläggas. Jag rekommenderar att du besöker läkare vid hälsocentralen eller arbetshälsovården.

Jag har symtom, kan det vara tuberkulos?