Jag har lagt märke till flyktingar som hostar i simhallen. Jag är rädd för att ta ett dopp i samma hall, då min motståndskraft inte är den bästa möjliga efter en operation. Kan tuberkulosen smitta i simhallen via luften eller vattnet?

Tuberkulosen sprids genom luften. Personer som vistas under en längre tid eller upprepade gånger i samma utrymme med en människa med smittsam lungtuberkulos kan få smittan. Mest utsatta är den sjukas närmaste, som bor med honom eller henne. Endast en av tio, som fått smittan, insjuknar i tuberkulos.

Utrymmets storlek och ventilation inverkar påtagligt på smittrisken. Simhallar är stora utrymmen med mekanisk och effektiv ventilation. Därför är smittrisken mycket liten, nära obefintlig. Tuberkulosen smittar inte via vatten.

Det är skäl att observera, att asylsökande och flyktingar, som kommer till Finland, genomgår tuberkuloskontroll så fort som möjligt efter ankomsten. Detta inkluderar bl.a. lungröntgen. De som har lungtuberkulos uppdagas vid kontrollen och remitteras vidare för undersökning och behandling.

Kan tuberkulos smittas på detta sätt?