Jag har varit utsatt för tuberkulos på jobbet. IGRA-testet tas från personer under 35 år, men inte från äldre personer. Jag är lite äldre och har små barn. Skulle det vara värt att ta ett IGRA-test privat, om det ganska säkert kan utesluta en latent infektion? Eller ska jag (ev. redan ha smittat barnen) bara gå på kontroller varje gång influensan slår till? Det finns tillräckligt med hosta i en barnfamilj. Tack!

Åldersgränsen för IGRA-testet beror på att risken för personer över 35 år att få läkemedelsinducerad hepatit av behandling är betydligt högre än för yngre. IGRA-testet är inte heller den typ av test som skulle ge oss 100% säkerhet för de som är smittade. Och testet berättar inte vem av de infekterade personerna som så småningom skulle få tuberkulos. Tyvärr har ett bättre test ännu inte utvecklats och finns inte tillgängligt, även om det är välbehövligt.

I Finland följs nationella riktlinjer för tuberkulossmittspårning och dessa uppgifter tillhör de kommunala infektionsmyndigheterna. Företagshälsovården kan delta i utredningar och uppföljning av utsatta personer enligt lokala överenskommelser. Jag uppmuntrar dig inte att träffa en privat läkare på grund av detta.

Du har troligen fått tuberkulosinformation antingen från kommunens infektionssjuksköterska/läkare eller från företagshälsovården. Även om kunskapen om exponering för tuberkulos är bekymrad för dig nu, är det bra att komma ihåg följande punkter: Vi har levt utan IGRA-tester för vuxna fram till årsskiftet 2018, och våra tuberkulosfall minskar hela tiden. Tuberkulos är dåligt smittsamt (endast en tredjedel av de exponerade blir smittade) och endast en av tio av de smittade kommer att utveckla tuberkulos. Risken att drabbas av tuberkulos är störst under de två åren efter infektion.

Risken att dina barn får en tuberkulosinfektion av dig kan bara realiseras om du själv blir sjuk av aktiv lungtuberkulos. Så på grund av en långvarig (varar i mer än tre veckor), förvärrad hosta, måste du gå till läkaren och berätta för dem om din exponering för tuberkulos. Lungavbildning och sputumprover är ett bra sätt att ta reda på det.

Är jag smittad av tuberkulos?