Kan barnets tuberkulos smitta till den övriga familjen?

Tuberkulos hos ett litet barn är inte smittsam, men ett barn i skolåldern kan ha smittsam tuberkulos. Hos unga människor utvecklas lätt en mycket smittsam sjukdom. Tuberkulosen smittar desto lättare ju längre man inandas samma luft som den sjuka. Därför är risken för smitta större för dem som bor i samma lägenhet än för utomstående.

Tuberkulos hos barn