Kan en isolerad tuberkulospatient ta emot besök?

Friska vuxna kan komma på besök i isoleringsrummet, men de måste noga följa anvisningar som vårdpersonalen ger och använda speciella andningsskydd. Långvariga besök rekommenderas inte i början av vården. Kontakt med anhöriga och vänner kan upprätthållas med telefon och Skype-internettelefon. Barn under 5 år och vuxna med försvagad motståndskraft får inte besöka patienten. Om patienten har läkemedelsresistent tuberkulos, får inte heller personer under 16 år komma på besök.

Isolering