Kan en person som lider av tuberkulos göra köksarbeten? Om det är möjligt, så finns det begränsningar då man hanterar oförpackade livsmedel?

Tuberkulosen medför inga särskilda restriktioner vid arbete med livsmedel. Tuberkulosen smittar inte via händerna. Om en person som lider av tuberkulos inte är smittsam och orkar arbeta normalt, finns inga hinder för arbete under tuberkulosvården.

Kan jag smitta andra?