Kan en tuberkulossjuk få barn?

Ja, en tuberkulossjuk kan få barn. Tuberkulosemedicineringen påverkar inte fertiliteten hos män eller kvinnor. Det är dock bäst att uppskjuta planerarna på graviditet tills tuberkulosbehandlingen är över. När man är frisk, orkar man bättre ta hand om barnet.

Om du redan är gravid, när din tuberkulos konstateras, planerar man medicineringen därefter. Medicinerna är inte en fara, men en obehandlad tuberkulos innebär en risk för både den gravida och fostret. Om tuberkulosbehandlingen har gått bra, kan barnet vara i moderns vård och modern kan amma barnet normalt efter förlossningen.

Om moderns sjukdom är smittsam vid födseln, ges den nyfödda  preventiv medicinering, som förhindrar insjuknande. Modern kan ta hand om barnet, om man kunnat säkerställa, att hennes tuberkulos är läkemedelskänslig.

Tuberkulos hos ungdomar