Kan ett barn med tuberkulos bo hemma/sova i samma rum med sina syskon?

Om barnet har smittsam tuberkulos, kan barnet inte bo hemma. När barnet slipper hem från sjukhuset, smittar tuberkulosen inte längre tack vare medicineringen. Barnet kan då sova tillsammans med andra.

Tuberkulos hos barn