Kan ett barn med tuberkulos vistas på daghem?

Vanligtvis smittar sjukdomen inte från ett litet barn. När barnet har sluppit hem och mår bra, kan barnet även återvända till daghemmet.

Tuberkulos hos barn