Kan föräldrarna ge barnet TB-mediciner? Var kan man få hjälp, om barnet inte tar sin medicin?

Om barnet är ovilligt att ta medicin som skötaren ger, kan föräldrarna ge medicinen. För att säkra medicineringen och för att stöda familjen är övervakning av medicineringen nödvändig. Om intagandet av medicin inte lyckas, informerar skötaren den läkare, som ansvarar för barnets vård.

Tuberkulos hos barn