Kan jag bli smittad då jag skakar hand med eller omfamnar en tuberkulossjuk?

Tuberkulos smittar inte via hudkontakt eller annan kontakt. Smittrisken är relaterad till vistelse i samma inneutrymme.

Är jag i fara, Smitta