Kan jag bli smittad när jag städar hemma hos en tuberkulospatient, som hamnat på sjukhus?

Tuberkulos smittar inte genom kärl, drycker, mat, kläder eller ytor. Smitta kan man få från en insjuknad person som vistas i samma utrymme. Bakterier förblir i rumsluften endast timmar sedan den insjuknade avlägsnat sig.

Är jag i fara, Smitta