Kan jag dricka alkohol under tuberkulosbehandling?

Alkoholanvändning under tuberkulosbehandling ökar risken för att utveckla leverinflammation. Det är därför det är viktigt att inte använda alkohol alls under behandlingen.

Biverkningar av tuberkulosläkemedel