Kan jag fara på vandringsresa till Asien eller annanstans under tuberkulosmedicineringen?

Planera inte långresor för tiden då du tar medicin. Diskutera kortare resor i förväg med sjukskötaren. Ni kan då planera medicineringen i förväg så, att det inte uppstår avbrott.

Lyckligtvis är behandlingstiden begränsad. När du blivit frisk, kan du resa igen.

Tuberkulos hos ungdomar