Kan jag ha ett sexuellt förhållande under tuberkulosbehandlingen?

Ja, det kan du. Men observera, att du i början av vården kan vara så trött, att sex inte intresserar.

Vård