Kan jag insjukna i tuberkulos, även om jag är helt frisk och har tagit väl hand om mig själv?

Ja, det kan du.

Är jag i fara, Insjuknande