Kan man få tuberkulos från en pef-mätare som används av en person som hade tuberkulos?

PEF-mätare är vanligtvis personliga, men till exempel på jourstationer eller läkarmottagningar kan det finnas situationer då flera patienter använder samma mätare. Då bör mätaren ha en envägsmembranventil, som förhindrar att eventuella utandningsrester från föregående person passerar till nästa patient. Mätarna rengörs enligt apparattillverkarens instruktioner mellan patienter. Tuberkulos överförs inte från ytor eller genom föremål.

Kan tuberkulos smittas på detta sätt?