Kan man få tuberkulos igen om man redan har haft tuberkulos en gång tidigare?

Jo det kan du. Tuberkulosinfektion initierar en komplex reaktion av kroppens försvarssystem, som fortfarande är ofullständigt förstådd. Även om tuberkulossjukdomen lämnar försvarssystemet med ett minne av tuberkulosbakterien som man stött på, räcker det inte för att förhindra att man blir sjuk igen. Detta kan hända särskilt i de länder där det finns mycket tuberkulos i befolkningen och risken för en ny tuberkulosinfektion är stor.

Det är också möjligt att tuberkulossjukdomen, som redan har behandlats en gång, återkommer. I det här fallet finns några tuberkulosbakterier som kan dela sig kvar i kroppen, som börjar föröka sig och starta sjukdomen igen. Då är det en infektion orsakad av samma tuberkulosstam. Risken för återfall är högst under de två åren efter tuberkulosbehandling.

På basis av en nyligen genomförd doktorandstudie är det känt att återfall av tuberkulos är sällsynt under finska tillstånd (0,6 % av tuberkulosfallen). I 80 % av fallen var orsaken till att man blev sjuk igen en reaktivering av sjukdomen.

Jag har haft tuberkulos tidigare