Kan man få tuberkulos, om man flyttar in i samma lägenhet med en person med tuberkulossmitta?

Jag är inte helt säker på om du menar att personen är smittad eller har tbc. Det framgår inte heller av din fråga om den smittade fortfarande är kvar i lägenheten.

En smittad person är inte sjuk. Om en person i lägenheten har tuberkulossmitta, men inga symtom på tuberkulos, sprider han eller hon inte sjukdomen och situationen innebär inte någon risk. Eftersom det finns en liten chans, att en smittad person insjuknar någon gång senare i livet, bör den smittade hålla tuberkulossymtomen i minnet.

Tuberkulossmitta sprids endast av patienter med lungtuberkulos, som inte fått tillräckligt långvarig läkemedelsbehandling för sin sjukdom. Tuberkelbakterier sprids via luften, när den sjuka talar, sjunger, hostar eller nyser. En person, som vistas i samma utrymme, till exempel samma rum, kan få bakterier i lungorna med luften han eller hon inandas och på så sätt få smittan. Störst är risken för familjemedlemmar, som bor tillsammans. Vid tillfälliga kontakter är smittrisken mycket liten.

Om du flyttar in i en lägenhet, där en person med lungtuberkulos har bott men flyttat bort, riskerar du inte tuberkulossmitta. Man kan inte få tuberkulos genom att använda samma kärl och bestick som den sjuka, inte heller genom kontakt med hans eller hennes kläder eller ytor i lägenheten eller möblerna.

Kan tuberkulos smittas på detta sätt?