Kan tuberkulos botas?

Med modern, i tid insatt tuberkulosvård kan läkemedelskänslig tuberkulos botas. Behandling av läkemedelsresistent tuberkulos är svårare, eftersom tillräckligt effektiva läkemedel inte tillsvidare finns tillgängliga. Med hjälp av utsträckt, tvåårig behandling botas i medeltal två av tre som insjuknat i läkemedelsresistent tuberkulos.

Vård