Kan tuberkulos smitta vid engångskontakt med saliv till exempel om rikligt med kringflygande salivdroppar hamnar på slemhinnorna i mun eller ögon, eller som en följd av en kyss?

Nej, tuberkulosen smittar inte så. Tuberkulosen smittar inte via stora droppar, via sekret eller via saliv. Tuberkulosen sprids via små partiklar i luften. Tuberkelbakterierna måste nå de nedre luftvägarna och komma ända in i alveolerna för att orsaka smitta. Då en person som lider av lungtuberkulos talar, hostar, nyser eller sjunger sprids mikroskopiskt små partiklar som innehåller tuberkelbakterier i luften. Partiklarna är endast 1-5 μm alltså någon tusendels millimeter i diameter. Man kan inte se dem eller känna av dem när man andas. En person, som vistas en längre tid eller upprepade gånger i samma utrymme (t.ex. i samma rum eller lägenhet) som en person med smittsam tuberkulos, kan få tuberkelbakterier i lungorna med luften han eller hon andas in. Störst är risken för familjemedlemmar, som bor tillsammans.

Svar från sakkunniga