Kan tuberkulosen smitta då man kysser varann eller har sex?

Sex, kyssar eller annan beröring sprider inte tuberkulossmitta. Sjukdomen smittar via luften, när man vistas i närheten av en person med smittsam tuberkulos. Om den insjuknade före medicineringens början har vistats inomhus tillsammans med sin sexpartner kan detta ha lett till smitta. Du behöver inte oroa dig över kyssar.

Medicineringen minskar snabbt risken för smitta. Under medicineringen kan man ha sex på normalt sätt. I början av behandlingen kan man dock vara så trött, att man tappar intresset. Det är skäl att förklara detta för partnern.

Tuberkulos hos ungdomar