Kan tuberkulosen smitta via en vattenpipa?

Att röka vattenpipa kan innebära risk för tuberkulossmitta. Smittan orsakas inte av beröringen med vattenpipan, men man kan få smittan via luften. När den sjuka talar och speciellt då den sjuka hostar, sprids tuberkulosbakterier i luften. Att röka vattenpipa kan utlösa hosta. Då kan rökaren sprida bakterier, och andra närvarande kan inandas bakterierna i sina lungor och bli smittade.

Tuberkulos hos ungdomar