Kan tuberkulossmitta behandlas?

Ja, den kan behandlas. Tuberkulossmitta behandlas med tuberkulosmediciner. Läkaren väljer passande läkemedeln eller kombinationen. Behandlingen pågar i 3-6 månader beroende på läkemedelkombinationen.

Är jag i fara, Smitta